Antall innmeldte selvmord nær firedoblet

Antall selvmord som ble innrapportert fra psykisk helsevern gikk opp fra 31 i 2001 til 118 i 2009. Helsetilsynet tror dette skyldes bedre rapportering, men at det fortsatt kan være mørketall.