Flere oppsigelser for retten

Stadig flere arbeidstakere føler seg urettferdig oppsagt fraarbeidsplassen. Og mange oppsigelser ender hos domstolene. Talleneså langt i år viser at 2002 blir en ny topp i antallarbeidsrettssaker.