• Anders Minge

- Person-vernet er svekket

Forsvarsadvokater føler de har en umulig jobb når de skal forsvare siktede mot avlytting. Mange vegrer seg mot slike oppdrag.