Tror ikke på aksjebuffer mot NUF-er

De foreslåtte endringene i aksjeloven vil ikke gjøre det mindre populært for enkeltpersoner å etablere aksjeselskap i utlandet.