Verdensrekord i berget det blå

Langt framme skimtes en liten, blå prikk. Den vokser etter hvert som bussen legger meter på meter bak seg i tunnelen. Noen minutter seinere kjører vi inn i noe som minner om lyset fra en breport. Blåskjær fra oven og gulgrønt fra bunnen. Tunnelen vider seg ut. Blir til en diger fjellhall, stor nok til at bussen kan snu på direkten.