• Ingvar Torsvik skulle tiltrådt som generalsekretær i Normisjon fra 1. januar 2014. Det blir det ikke noe av. Normisjon

Torsvik stevner Normisjon for retten

Ingvar Torsvik (53) ble i sommer ansatt som generalsekretær i Normisjon fra årsskiftet, men Normisjon fikk nylig kalde føtter. Nå vil Torsvik gå til sak mot misjonsselskapet.