Stein Erik Hagen trekker seg tilbake

Stein Erik Hagen overlater eieransvaret i familieselskapet Canica til sine to døtre av hensyn til helsen.