• Justis- og beredskapsminister Anders Anundsen, fra venstre, PST-sjef Benedicte Bjørnland og politidirektør Odd Reidar Humlegård (bak) oppdaterer informasjon om trusselbildet. Berit Roald/NTB scanpix

Trusselberedskapen avblåses

Politiets sikkerhetstjeneste (PST) bekrefter at trusselberedskapen vil bli nedtrappet til samme nivå som før beredskapen ble skjerpet i forrige uke.