Vil prøve å ta seg inn i "John R"

Representanter fra Sjøfartsdirektoratet og Statens forurensningstilsyn, samt to av mannskapet på det havarerte lasteskipet "John R" utenfor Troms, skal prøve å ta seg om bord i skipet når det lysner noe.