Prosjektleder avviser kritikk av piggdekkforbud

Årvisse målinger viser at piggdekk fører til mer svevestøv i lufta enn piggfrie dekk. Debatten om «miljøfarlige» piggfrie dekk er en avsporing, mener leder Tore Berg i bedre byluft-prosjektet i Trondheim kommune.