- Jan er vår mann

Karl W. Sandvig i Stavanger Frp avviser forsøk på å mistenkeliggjøre Jan Simonsen.