Førskole- lærerne i Tysvær ut i streik

Streiken i Norsk Lærerlag trappes opp. I dag står 425 barn i Tysvær uten tilbud om skolefritidsordning eller barnehageplass.