Nekter å tro på tvang

Kosovoalbanerne ved Nærland Mottak nekter å tro at de skal bli tvangssendt hjem. Amnesty og Helsingfors— komiteen mener dét ikke er trygt ennå.