Jordbruksoppgjøret: -Helt uakseptabelt

Norsk Bonde— og Småbrukarlag (NBS) menerregjeringens endelige tilbud til jordbruket innebærer at to av tremelkeprodusenter og ni av ti sauebruk vil få negativinntektsutvikling.