Påstand om 12 års fengsel i drapssaken i Egersund

Fravær av formildende omstendigheter preget den sakkyndige rapporten etter observasjon av en nær 40 år gammel drapstiltalt egersunder.