Lettmjølk blir billegare

Literprisen for lett— mjølk skal senkast med 45 øre denne sommaren. Men andre mjølkesortar kan bli litt dyrare.