Kraftig økning av nye boliger i år

Ikke siden 1989 er det blitt bygget flere boliger i Norge. Økningen fra i fjor kan bli på hele 20 prosent.