Hordaland utreder søksmål

Vi venter på en utredning fra en ekstern advokat. Han skal vurdere for Hordaland fylkeskommune om det er mulig å saksøke de som har solgt tobakk i Norge, sier Arild Berg, førstekonsulent ved informasjonstjenesten i Hordaland fylkeskommune.