Lekfolkspanel fortsatt skeptiske til genmat

Et lekfolkspanel er skeptiske til genmodifisert mat. De ønsker at stortingspolitikerne utsetter å godkjenne dyrking av genmat og genfôr inntil vi har økt kunnskap om de helsemessige og miljømessige konsekvensene.