Nytt direktorat for landbruk opprettet

Statens landbruksforvaltning og Statens reindriftsforvaltning slås sammen og får det nye navnet Landbruksdirektoratet.