Brende kaller inn til givermøte om Sør-Sudan

Utenriksminister Børge Brende (H) innkaller på oppfordring fra FN til et internasjonalt givermøte for Sør-Sudan i Oslo.