Høy dødsrisiko i oppdrettsnæringen

Dødsrisikoen innenfor oppdrettsnæringen er 12 ganger større enn i annen industri, viser tall fra SINTEF. Årsaken er dårlig kunnskap om bruk av arbeidsbåt.