Betinget grønt lys for genmat

Genmodifisert mat gir ikke så stor helserisiko at den bør forbys i Norge, men den må gjennom grundig kontroll. Det mener et flertallet i et offentlig utvalg som er splittet i de fleste konklusjoner.