«Tampa»-saken fører til nye flyktningeregler

Striden omkring «Tampa»-flyktningene har ført til at FN og Den internasjonale maritime organisasjonen IMO vil lage nytt regelverk for båtflyktninger.