Flere leverer plast til gjenvinning

Stadig flere tenker miljø og leverer inn plast til gjenvinning. Foreløpige tall fra Plastretur viser at vi i 2001 har levert over 20.000 tonn plast til gjenvinning, en økning på 17 prosent fra i fjor.