Rigid regelverk

Hvis en mann tror at han ikke er far til et barn, må han ta saken opp innen tre år. Etterpå er det for seint, så sant ingen spesielle grunner foreligger. Denne tidsfristen er for streng. Det kan være mange årsaker og ulike livssituasjoner som gjør at en mann ikke vil finne ut om han er far, selv om han innerst inne vet at en annen er barnets biologiske far.