Nakkeslengskadd fikk erstatning

Nakkesleng-skadde Thorleif Næss fra Bergen vant en klar seier over Haukeland sykehus, og vil bli tilkjent en erstatning som vil beløpe seg til flere millioner kroner.