Soneinndelt boligskatt? Nei takk

Finansministeren ønsker å dele inn boligskatten i soner. Flertallet på Stortinget vil ikke støtte et markedsbasert system for boligskatt.