Stor kirkelig lederkonferanse

I mars 2001 arrangerer Det Norske Misjonsselskap i samarbeid med en rekke aktører i kirkelandsskapet, en lederkonferanse i Stavanger. Konferansen som har fått navnet Lys og Salt visjoner for morgendagens kirke, ble presentert i Kristiansand torsdag.