Fylkesmennene overtar tilsyn av sosialtjenester

Fra årsskiftet overtok fylkesmennene ansvaret for tilsynet av hjemmebaserte sosialtjenester i kommunene.