Forsvarsledelsen får trusselstøtte

— Tiltakene fra forsvarssjefen om å begrense offentlig bruk av navn for befal og soldater i internasjonal tjeneste, betrakter jeg som betryggende, sier stortingsrepresentant Bjørn Hernæs (H), som er sekretær i Stortingets forsvarskomité, til Aftenbladet.