Evakuerte restaurant etter mistanke om gasslekkasje