Pårørendesenter etablert i Bergen

Kriseledelsen i Bergen kommune har etablert et pårørendesenter i kantinen i Bergen rådhus etter «Rocknes»-forliset.