Ringnes blir dansk

Bedriftsforsamlingen støtter salg av industrikonsernets eierandel iCarlsberg Breweries til Carlsberg AS. Dermed blir Ringnes et heleiddansk selskap.