Leger sykmelder friske personer

Litt under halvparten av norske leger pynter bevisst på sannheten i legeerklæringer, viser undersøkelser foretatt av Legeforeningens forskningsinstitutt. Legeforeningen er bekymret for at tilliten til legene svekkes.