Vedum: Hushold­ninger skal også kunne få strøm til fast­pris

Privatkunder vil kunne få fastprisavtaler på strøm – dersom Stortinget sier ja til regjeringens forslag, sier finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp).

Finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp) tilbakeviste at han hadde oppgitt å få plass fastpriser for privatpersoner i strømmarkedet under i den muntlige spørretimen i Stortinget onsdag.
  • NTB
Publisert: Publisert:

I Stortinget onsdag tilbakeviste han oppslag i mediene om at han har gitt opp å få på plass fastprisavtaler på strøm til vanlige folk fra årsskiftet.

– Jeg har levert et forslag som skal gjøre det skattemessig gunstig for selskapene å tilby fastprisavtaler både til privatpersoner og til bedrifter, framholdt Vedum som svar på et spørsmål fra Rødts Sofie Marhaug om hvilke grep regjeringen vil ta for å sikre at også vanlige husholdninger kan få strøm til fastpris.

– Det er et mål for regjeringen å få et mer forutsigbart og trygt fastprisavtalesystem, slo finansministeren fast.

Det viktigste skattegrepet er at skatten til kraftselskapene blir regnet ut i forhold til den prisen strømmen faktisk selges for, og ikke prisen i spotmarkedet slik som i dag. Dermed senkes risikoen for strømselskapene.

– Urimelige vilkår

Regjeringen erkjenner imidlertid at dagens lengde på kontraktene fra tre til sju år, samt et høyt gebyr dersom kontrakten brytes, i praksis er et hinder for at privatkunder kan inngå fastprisavtaler.

– Dette kan være et urimelig avtalevilkår for privatpersoner. Dersom det skal tilbys kontrakter til forbrukere, er det derfor nødvendig å tilby rimeligere oppsigelsesvilkår enn etter dagens praksis, framholdt Vedum overfor Stortinget.

Siden det er kraftselskapene som inngår avtalene, har regjeringen bedt dem endre innretningen. Ifølge Finansdepartementet er dette arbeidet nå i gang.

– Mulig å forenkle

Ordningen regjeringen har foreslått, er begrenset til kraft som er solgt videre i sluttbrukermarkedet gjennom avtaler med fast volum.

– Dette vil gjøre det mulig å forenkle ordningen og redusere kravene til dokumentasjon, sa Vedum.

– Hvorfor vil ikke statsråden pålegge kraftprodusentene å levere rimelige fastpriskontrakter til folk, ville Marhaug vite.

– Vi har levert forslag til Stortinget om at det skal bli skattemessig gunstig å tilby fastprisavtaler til både til selskaper og privatpersoner. Nå er det opp til Stortinget å vedta det, om man ønsker det, repliserte Vedum.

Kan være på plass fra årsskiftet

– Hvis Stortinget gjør som regjeringen vil, så vil lovverket være på plass fra årsskiftet, og man kan få et mer omfattende og større fastprismarked, sier Vedum – som ikke vil spekulere i prisen på fastprisavtaler fram i tid.

– Det er til sjuende og sist selskapene selv som prissetter sine avtaler, i konkurranse med de andre selskapene. Men jeg har registrert at enkeltselskaper har vært ute og signalisert en vesentlig lave pris enn det som har vært i de siste måneders spotmarked, sier Vedum.

Publisert: