Stortinget ber regjeringen gi mer til energitiltak

Stortinget går inn for å gi støtte til varmepumpe, etterisolering og utbytting av vinduer.

Energiminister Terje Aasland (A) var i Stortinget i september for å orientere om regjeringens arbeid med strømpolitikk. Nå har Stortinget selv blitt enig om en rekke ordre til regjeringen.
Publisert: Publisert:

Den 19. september ble det kalt inn til et ekstraordinært møte om strøm på Stortinget. Energiminister Terje Aasland (A) holdt en redegjørelse og det var en debatt mellom partiene om strøm. Hvert eneste parti hadde også med seg en rekke strømforslag til møtet.

Nå har disse blitt behandlet og det er flertall for fem punkter:

  • Stortinget ber regjeringen vurdere å gi Enova et tilleggsmandat. Dette kan være støtte til varmepumper, etterisolering av deler av bygningskroppen, utskiftning av vinduer, batterier, bergvarme og lignende.
  • I dag gir Enova støtte til Stortinget “helhetlig oppgradering av bygningskropp” . Nå ber Stortinget vurdere om dette kan endres slik at husholdninger kan få tilskudd også når bare deler av bygningen oppgraderes.
  • Stortinget ber regjeringen vurdere å legge om Enovas løsning for utbetaling til forbrukere slik at man får samtidig utbetaling.
  • Stortinget ber regjeringen vurdere å unnta mindre solenergianlegg fra søknadsplikt etter plan- og bygningsloven og fjerne kravet om nettinnmelding på anlegg under 7 kW.
  • Stortinget ber regjeringen utrede hvordan en strømstøtteordning for nærvarmeanlegg som leverer til husholdningskunder kan utformes og estimere kostnaden for en slik ordning.

Flertallet inkluderer Senterpartiet og Arbeiderpartiet, som betyr at de nå er med på en marsjordre til sin egen regjering.

– Jeg vil snu litt på det. Det var rundt 94 forslag som kom inn etter møtet. At man ber regjeringen utrede fem forslag fra Stortinget viser at regjeringens forslag har bred oppslutning. Alle de andre forslagene er det vanskelig å få flertall for, sier Marianne Sivertsen Næss. Hun er leder for energi og miljøkomiteen.

– Jeg er veldig glad for at man så tydelig nå styrker arbeidet rundt energieffektivisering. Det mandatet ble endret under Solbergregjeringen. Det er bra at Stortinget nå ser at vi må gjøre det vi kan for å spare strøm.

I forslagene bes regjeringen vurdere politikken som er foreslått av komiteen.

Misfornøyd med regjeringens innsats på energi

Une Bastholm (MDG) mener det regjeringen leverte om energi i statsbudsjettet er altfor dårlig og at Stortinget nå tar ansvar for den manglende politikken på området.

– Helt siden i vår har regjeringen lovt at planen for dette skulle komme i statsbudsjettet. Men det som kom i forrige uke var en enorm skuffelse, til og med for oss som i utgangspunktet hadde lave forventninger. At regjeringen ikke leverer det de lover er mye av grunnen til at Stortinget nå kommer med konkrete og mer ambisiøse bestillinger. Jeg er veldig glad for at alle partier nå er med på dette og vi forventer at de leverer rask.

Bastholm er veldig fornøyd med at husholdninger kan få enovastøtte for teknologi som er lett tilgjengelig i dag. De hadde dette som en del av deres opprinnelige forslag. Det samme gjelder forslageene om å få utbetalt i forkant og få støtte når deler av en bygning skal bygges om.

– Jeg er spesielt fornøyd over at et samlet storting nå kommer nå til vedta flere tiltak som MDG har jobbet for i lang tid. Det har vært en utfordring lenge at støtteordningene er for utilgjengelig for mange, og at støtten utbetales i etterkant, noe som krever god økonomi hos boligeier. Det håper jeg vi nå raskt får en endring på.

Sofie Marhaug (Rødt) sier det at de også leverte et forslag om å gi Enova et tilleggsmandat og er veldig fornøyd med at dette skal vurderes.

– Vi er veldig glad for at vi har fått et tilleggsmandat til Enova. Det var noe som Høyre foreslo. Det har mye å si for den enkelte husstand og bedrift.

Høyres Bård Ludvig Thorheim sier det er deres parti sitt forslag om Enova som fikk flertall og at det kan bli flertall om flere forslag om solenergi neste tirsdag.

– Det er vanskelig å forstå dersom regjeringen blokkerer disse tiltakene som vil gi mer strøm inn i nettet på kort sikt og bedre situajsonen.

Lars Haltbrekken fra SV er fornøyd med at de har klart å fått med regjeringspartiene på en økt satsing på enøktiltak.

– I tillegg må regjeringen nå komme med et forslag til hvordan vi kan sikre at nærvarmeanlegg ikke stanser og tvinger folk over på strøm.

Publisert: