Jobber med regelverk om skytevåpen på skip

Fire departementer jobber med å avklare hva Norge mener om bevæpning av norske skip. Det haster, mener opposisjonen.