Kristin Lund erkjenner svekkelse av Heimevernet

Generalinspektøren for Heimevernet, Kristin Lund, erkjenner at nedleggelsen av eliteavdelingen HV-016 medførte tap av viktig kapasitet et halvt år før 22. juli.