- Svindeldømt utgir seg for å være prest

Oslo kirkelige fellesråd advarer menighetene i hovedstaden mot en kvinne som forsøker å lure til seg penger.