• Scanpix

Evakuerte brennende hybelhus

Brannen i Kong Oscars gate i Bergen startet i et restaurantkjøkken i første etasje.