Omfattende tiltak kreves for å berge Rock City

Rock City i Namsos er kommet i en økonomisk situasjon der det ikke er grunnlag for fortsatt drift uten at omfattende tiltak iverksettes, ifølge en granskingsrapport.