Mannen er husets finansminister

Det er fortsatt mannen som ordner med investeringer, lån, forsikringer og har det siste ordet når det gjelder kjøp av bil. Kvinnene har kontroll på klær, mat og ting til hjemmet.