Kina ser verdifulle vannveier i Arktis

Kinas ambassadør talte flammende for Arktisk råds arbeid med forskning og miljøvern da han gjestet Kirkeneskonferansen tirsdag.