Oslo universitetssykehus anmelder vikarbyrå

Oslo universitetssykehus har politianmeldt et firma som rekrutterte tre sykepleiere fra Filippinene. Sykepleierne følte seg truet og sier de ikke fikk bevege seg fritt.