Norsk firma eksporterer avansert avlyttingsutstyr

Et norsk selskap skal være alene om en avansert avlyttingsteknologi som kan bli tatt i bruk i et av USAs største fengsler.