PST-tillitsvalgt ønsker felles innsats mot radikalisering

Regjeringens bebudede handlingsplan for å forhindre radikalisering av ungdom får gehør hos PST-tillitsvalgt Lasse Roen. Han vil imidlertid gå enda lenger.