Høyesterett avviste anke fra MMS-legen

Høyesterett har avvist anken fra den voldtekts— og utpressingsdømte legen (39) fra Hamar.