• Samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa sier at alle sider skal gjennomgås grundig.

Rapport: Lyntog-utbygging gir ikke klimagevinst