Grunneierne vant tomtefestesaken i Strasbourg

Grunneierne vant tomtefestesaken de har anlagt for Den europeiske menneskerettighetsdomstolen (EMD) i Strasbourg. Dommen innebærer at grunneierne slipper å forlenge tomtefestekontrakter på gamle vilkår.